Πρόμιγμα Αμινοξέων προστατευμένων από την μεγάλη κοιλιά
Μεθειονίνης και Λυσίνης για καλύτερες αποδώσεις στο γάλα,
στο λίπος και πρωτείνη.