Πρόμιγμα βιταμίνων και ιχνοστοιχεία για μεγάλα και
μικρά μυρηκαστικά και άλλα είδη ζώων σε
διάφορες φάσεις της παραγωγικής τους ζωής.