Ανόργανες συμπληρωματικές (ισοροπιστές) για όλα τα είδη ζώων και πτηνών και για κάθε παργωγικό στάδιο. Ισοροπιστές είναι ισοροπημένα συμπληρώματα που έχουν μέσα προμείγματα Bιταμίνών και ιχνοστοιχείων, μπορείνα συμπεριλαμβάνουν, μαγία, αλάτι, σόδα, πηγές
ασβεστίου, φωσφόρου, αμινοξέα κλπ.